Mallinnusseminaari

Mallinnusseminaari on vuosittainen mallinnusta valuma-alue-, ympäristö- ja vesitutkimuksessa tai muussa tieteellisessä tutkimuksessa tai tutkimukseen perustuvassa hallinnassa käyttävien kokoontuminen Suomessa.

Aiemmat mallinnusseminaarit


Näiden sivujen ylläpito: Ari Jolma (ari.jolma gmail.com)