otsikko

Etusivu

Ohjelma

Posterit

Työpajat

Edelliset seminaarit

Ilmakehän epäpuhtauksien kulkeutumisen mallinnus
Marke Hongisto

Esityksessä kuvaillaan mallitustapoja joilla voidaan simuloida ilmakehän alakerrokseen päästettyjen ilman epäpuhtauksien kulkeutuminen ja sekoittuminen alailmakehässä, kemiallinen muutunta kulkeutumisen aikana ja laskeuma eri tyyppisille alustoille ja maastoon.

Aluksi tarkastellaan alailmakehän virtausolojen ja pyörteisyyden kuvaamis- ja parametrisointia yleisesti, yhtälöitä joilla ilmakehää kuvataan sääennuste- ja ilmastomalleissa sekä niiden varaan rakennetuissa kulkeutumismalleissa. Seuraavaksi kuvataan kemiallisten kulkeutumismallien pääasialliset osaprosessit ja niiden numeerisia ratkaisumenetelmiä (advektio ja turbulenttinen diffuusio), pääasialliset yhdisteet joilla on haittavaikutuksia luontoon,  kartoitetaan yleisimmin käytetyt kemialliset muuntumiskoodistot sekä tavat parametrisoida kuivalaskeuma sekä aineiden huuhtoutuminen maahan sateen mukana.  Esitykseen sisältyvät arviot Euroopan/Suomen päästöjen kehityksestä viimeisten vuosikymmenien aikana sekä  ilman kautta tausta-alueille kulkeutuvan kuorman suuruus eri aikoina.

Esityksessä arvioidaan vielä laskeumaan ja pitoisuuksien vaihteluun vaikuttavien fysikaalisten, meteorologisten sekä mallien rakenteeseen liittyviä tekijöiden suhteellista tärkeyttä sekä mallien epävarmuustekijöiden suuruutta.

takaisin