otsikko

Etusivu

Ohjelma

Posterit

Työpajat

Edelliset seminaarit

Yhteisöllinen mallintaminen ja hajautetut mallit
Ari Jolma

Tarve mallien yhdistämiseen sekä maantieteellisesti tai muutoin hajautunut oleva mallinnusryhmä ovat esimerkkejä syistä, joiden takia ns. yhteisöllinen mallintaminen on noussut huomion kohteeksi mallinnuksen tutkijoiden ja mallintajien piirissä. Useita mallinnusyhteisöjä on jo muodostunut etenkin ympäristöalalle ja yhteisöllisen mallinnuksen teknologiat, standardit, käytännöt ja kokemukset ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena. Tässä esityksessä tai työpajassa annetaan yleiskatsaus yhteisölliseen mallintamiseen ja sen käytäntöön joidenkin esimerkkien valossa. Yhteisöllisessä mallintamisessa keskeisiä kysymyksiä ovat aineistojen ja tietämyksen jakaminen ja tuottaminen yhdessä sekä jakaminen. Tähän liittyy monia teknisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä, jotka on osittain ratkaistu toisissa yhteyksissä. Yhteisöllisesti kehitettyä mallia voidaan verrata tietokoneohjelmien tuotantoon avoimen lähdekoodin periaatteella. Toisaalta hajautettujen mallien yhteistoiminta voi perustua erilaisten standardien käyttöön. Mallinnuksessa hyödynnettäviä standardeja on kehitetty erityisesti OGC:n (Open Geospatial Consortium) puitteissa mutta olemassaolevat standardit kehittyvät jatkuvasti ja uusia standardointiprojekteja voidaan synnyttää. Mikäli seminaarissa pidetään tämän pohjalta työpaja, työpajan tavoitteina voisi olla pyrkiä identifioimaan aineistoja, joita voitaisiin kehittää ja pitää yhteisön käytettävissä, malleja, joita koko yhteisö voisi verkon kautta hyödyntää, ja/tai yhteentoimivaa mallikokonaisuutta, jota voitaisiin yhteisöllisesti kehittää.

takaisin