otsikko

Etusivu

Ohjelma

Posterit

Työpajat

Edelliset seminaarit

Valuma-alue- ja järvimallien ketjutus REFRESH -hankkeessa
Ahti Lepistö

Vesistöalueiden ja vesivarojen hoidon ja suojelun tutkimuksessa tulevat jatkossa vieläkin enemmän korostumaan kokonaisvaltaiset ratkaisut, joilla etsitään kestäviä ja taloudellisia ratkaisuja vesiensuojeluongelmiin. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät leudot talvet aiheuttavat haasteita sekä hajakuormituksen vähentämistavoitteille että ympäristön seurannalle ja tutkimukselle.

REFRESH -hankkeessa  http://www.refresh.ucl.ac.uk/  (2010-2013) tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja adaptaatiostrategioita sisävesissä Euroopan eri osissa.  Hankkeeseen osallistuu 25 eurooppalaista tutkimuslaitosta ja/tai yliopistoa, koordinaattorina toimii University College Lontoosta.   SYKE on mukana järvitutkimuksen, integroidun mallinnuksen ja ympäristöpolitiikan WPeissä.  Keskeisiä REFRESHin kysymyksiä ovat mm. miten vesiekosysteemi valuma-alueineen muuttuu ilmaston lämmetessä, ja miten muutosta voidaan torjua tai siihen sopeutua. Mallinnuksen muuttujat ja skaalat ovat myös oleellisia kysymyksiä. Mallinnuksen, prosessitutkimusten ja ympäristöpoliittisen tutkimuksen pääkohteena on kahdeksan kohdealuetta ,flagship sitea, Euroopassa. Kohdealueet ovat kansallisesti tunnettuja, niistä on olemassa pitkät seuranta-aikasarjat ja runsaasti myös aiempaa tutkimusta.

Suomesta on hankkeeseen valittu virkistyskäytön ja kalastuksen kannalta merkittävä Säkylän Pyhäjärvi valuma-alueineen.  Mallien ketjutus tällä alueella toteutetaan periaatteella: hydrologinen vesistömalli – INCA-N ja P -kuormitusmallit – MyLake järvimalli, ja vesiekologisten vasteiden tarkastelu. Tulevaisuuden skenaariot tullaan tekemään maankäytön muutoksista ja ilmastonmuutoksesta, pitäen mielessä mahdolliset sopeutumis- ja/tai hillintätoimet ja kuormituksen vähentämistoimet.

takaisin