otsikko

Etusivu

Ohjelma

Posterit

Työpajat

Edelliset seminaarit

LEVÄNET – palvelukonsepti ja sen tuotteistaminen
Olli Malve

Gisbloom Life+ 2009 hankeessa testataan LEVÄNET-palvelukonseptia, joka kokoaa, analysoi ja mallintaa järvien ja rannikkoalueiden leväkukintoihin liittyvät seuranta ja kustannus-hyötytiedot, tekee ennusteita, tarkastelee toimenpide- ja ilmastoskenaariota, tuottaa toimenpidesuosituksia. Hanke demonstroi palveluiden toimivuutta 7:llä demonstraatioalueella. Esitelmässä esitellään palvelukonsepti, tuotteen prosessikaavio ja -malli sekä tuotemäärittelyt. Konsepti on kehitetty palvelutuottajien ja vesienhoidon paikallistason sidosryhmien yhteistyössä. Palvelukonseptissa kuvaillaan strategia, ongelmat, toimintamallit, kehitysympäristö, sisältö, tietotarpeet, resurssit, menetelmät, työkalut, verkostot, tavoitteet, asiakkaiden tarpeet ja odotettavissa olevat tulokset. Prosessikaavio ja –malli dokumentoi  tuotannon eri vaiheet. Tuotemäärittely pitää sisällään tuotevaatimukset. Em. toimenpiteillä pyritään varmistamaan, että palvelu vastaa mahdollisimman hyvin vesienhoidon tietotarpeisiin.

takaisin