otsikko

Etusivu

Ohjelma

Posterit

Työpajat

Edelliset seminaarit

Vedenpidättämisen taloudellinen merkitys tulvariskien vähentäjänä – mallien merkitys
Jari Silander

Viime vuosina Eurooppa on kokenut monia tuhoisia joki- ja rannikkotulvia, jotka ovat aiheuttaneet ihmishenkien menetyksiä ja aineellista vahinkoa. Ilmastonmuutos arvioidaan lisäävän tulevaisuudessa tällaisten tapahtumien todennäköisyyttä. Suomen tulvantorjunta on perinteisesti ollut maatalousmaan suojaamista tulvilta. Kaupungistumisen ja elinkeinorakenteen muuttumisen myötä tulvasuojelu on muuttunut asutuksen suojaamiseksi tulvilta. Nykyisin kuivatustarkoituksiin tehtyjä alueita ennallistetaan ja pyritään luomaan alueita, joissa vettä voidaan pidättää. Alueet palvelevat tulvienhallintaa, vesiensuojelua sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida taloudellinen nettohyöty, joka saadaan tulvariskin vähentämisestä kun vettä pidätetään valuma-alueella. Hyödyn laskemiseen on tarvittu virtaus- ja valuntamalleja, ilmastomalleja sekä taloudellista mallia. Hyödyn arvioimiseen on käytetty kustannushyötyanalyysiä (KHA). Esimerkkikohteena on Porin tulvariskialue. Esitelmässä pohditaan mallitulosten vaikutusta vedenpidättämisen nettohyötyyn sekä esitetään veden pidättämisen nettohyöty tulvariskien vähentäjänä.

Tutkimus perustuu Maa- ja metsätalousministeriön Suomen ympäristökeskukselle antamaan tulostavoitteeseen, joka koskee veden pidättämistä valuma-alueella.

takaisin