otsikko

Etusivu

Ohjelma

Posterit

Työpajat

Edelliset seminaarit

Eurajoen Olkiluodon alueen maastonpiirteiden ja ekosysteemien kehittymisen mallintaminen
Ari T. K. Ikonen ja Jani Helin

Posiva Oy vastaa omistajiensa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta Eurajoen Olkiluodon kallioperään. Osana loppusijoitushankkeen turvallisuusperustelua pitää arvioida mahdollisista radioaktiivisista päästöistä aiheutuvia säteilyannoksia ajanjaksolle, jona ihmisille aiheutuva säteilyaltistus voidaan riittävän luotettavasti arvioida, mutta jonka on oltava vähintään usean tuhannen vuoden mittainen. Maankohoaminen, jonka nopeus Olkiluodon alueella on nykyisin noin 6 mm vuodessa, muokkaa alueen ympäristöä jatkuvasti.  Maankohoamisesta ja esimerkiksi ihmistoiminnasta johtuvasta merenpinnan vaihtelusta johtuvat muutokset ympäristössä muokkaavat päästöjen kulkeutumisreittejä kallioperästä ihmisten ja eläinten ravintoverkkoihin; Olkiluodon ja sen lähiympäristön maastonpiirteiden ja ekosysteemien kehityskulkujen mallintaminen on välttämätöntä. Tätä tehdään paikkatietomenetelmin ESRI ArcGIS-ohjemistoon perustuvalla UNTAMO-työkalulla. Annettuina lähtöaineistoina UNTAMO käyttää tarkastelualueen korkeusmallia sekä tietoa maaperän paksuudesta ja maalajeista. Annetuille aika-askelille tuotetaan ennusteet rantaviivan sijainnista, pintavesistöistä, soiden kasvusta, maaperän ja merenpohjan eroosiosta sekä maa- ja vesikasvillisuuden kehittymisestä. Lisäksi voidaan tarkastella eläimistön habitaatteja ja maankäyttöpotentiaalia.

takaisin