Mallinnusseminaari 2012

Vuoden 2012 mallinnusseminaari järjestetään Kumpulan kampuksella Ilmatieteen laitoksen Dynamicum-toimitalossa torstaina 2.2.2012 (Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki). Seminaari järjestetään nyt 10. kerran. Seminaari on ilmainen.

Mallinnusseminaari on vuosittainen mallinnusta valuma-alue-, ympäristö- ja vesitutkimuksessa tai muussa tieteellisessä tutkimuksessa tai tutkimukseen perustuvassa hallinnassa käyttävien kokoontuminen Suomessa.

Seminaarin tieteellinen komitea:

Prof. Ari Jolma, Aalto-yliopisto
Prof. Harri Koivusalo, Aalto-yliopisto
Prof. Leena Finér, Metsäntutkimuslaitos
Prof. Björn Klöve, Oulun yliopisto
Prof. Timo Huttula, Suomen ympäristökeskus

Seminaarin järjestelykomitea:

Marke Hongisto sekä Antti Hellsten, Ilmatieteen laitos

Ilmoittautumisia vastaanotetaan 26.tammikuuta 2012 saakka

Jos olet tulossa iltatilaisuuteen, muista ilmoittautua myös sinne.

Seminaarin aikataulu

Kello


8:30
Aamukahvi

9:00
Tervetulosanat Ari Karppinen, Ilmatieteen laitos
9:10
Keynote presentation
Johdatus ilmakehän ja merien dynamiikkaan, fysiikkaan , vuorovaikutuksiin ja energiavirtoihin
Jouni Räisänen, Helsingin yliopisto
9:50
Sessio
Ilmakehän  ennustusmallit


Numerical Weather Prediction models at FMI Sami Niemelä

Towards integrated modelling of atmospheric composition: approach of the SILAM system
Mikhael  Sofiev, J.Vira, M.Prank, J.Soares, R.Kouznetsov, P.Siljamo, J.Kukkonen

The global atmospheric climate model ECHAM5
Petri Räisänen
10:50
Keskustelua

11:00
Tauko

11:10
Sessio
vedet ja metsät


Agroekosysteemien ja viljakasvien simulointimallit puntarissa
Taru Palosuo, Tapio Salo ja Reimund Rötter

Meta-analysis as a tool to improve robustness and reliability of yield response models to nitrogen fertilization
Elena Valkama ja Eila Turtola

Luonnonhuuhtouman arviointi Etelä-Suomen savikkoalueilla
Mäkinen Jari, Tammelin Mira, Kauppila Tommi
12:10
Lounas

13:00
Sessio
vedet ja metsät sekä energiatase


Mekongin valuma-alueen jokivirtaamien laskennasta hajautetulla valuma-aluemallilla käyttäen globaaleja säädatoja ja eri mallihilatarkkuuksia
Hannu Lauri, T.Räsänen, M.Kummu

Kahden vesivaraston malli kuvaa metsämaan vesipitoisuuden vaihtelua
Tapio Linkosalo

Polaris-hankkeen esimerkkitapaus: Mikkelin pohjavedenottamon tuloveden laadun seuranta
Pekka Hänninen, Janne Kankkunen ja Arto Hyvönen

Using ecosystem manipulation data for Model-Data-Fusion of a generic vegetation model
Tea Thum, P. Peylin, A. Ibrom, L. van der Linden, P. Ciais

Lämpötalous Kumpulan mäellä
Carl Fortelius ja Leena Järvi

Surface Urban Energy and Water balance Scheme – SUEWS
Leena Järvi, Sue Grimmond, Heikki Setälä ja Maija Taka
15:00
Keskustelua

15:10 Kahvitauko / posterisessio

15:30
Sessio
ekosysteemi/jäätikkömallit sekä ympäristösessio: ilman ja veden laatu ja  onnettomuustilanteiden mallitus


Modelling of Glaciers, Ice-caps and Ice-sheets in a Changing Climate
Thomas Zwinger

Development of catchment scale inorganic N model for Water
quality part of Watershed Simulation and Forecasting System
(WSFS-VEMALA)

Inese Huttunen, Markus Huttunen and Bertel Vehviläinen

Chemical weather forecasting and data assimilation with the SILAM model
Julius Vira

Kemikaalionnettomuuksien seurausten arviointimalli - ESCAPE
Kari Riikonen ja Juha Nikmo
16:50
Kahvitauko

17:00
Sessio
ydinjätteen loppusijoituksen vaikutukset, aerosolit ja ilmasto


Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ja Olkiluodon biosfääri seuraavien kymmenen vuosituhannen aikana
Ikonen Ari

Modelling the formation of atmospheric aerosol particles
Ville Loukonen

Ilmakehän aerosoliprosessien ja aerosoli-ilmastovuorovaikutuksen tutkimus
Antti-Ilari Partanen

Modelling catchment discharge in Finland in 1951–2099 using transient climate scenarios
Veijalainen, N., Vehviläinen, B., Koivusalo, H. & Korhonen, J.
18:20
Keskustelua

18:30
Loppukeskustelu
  • Mallien tiedonvaihtotarpeet kansallisella tasolla
  • Internet-pohjaisen  tiedonvaihtoportaalin tarve
  • Päästöt / säätiedot/ laskennalliset mallitustulokset ympäristön tilasta tutkimus- ja opetuskäyttöön
  • Tutkimushanke: portaalin suunnittelu ja rakentaminen
  • Työryhmän perustaminen

18:50
Iltapala ja sauna


Posterit

Marie Thouvenot-Korppoo, Tuomo Karvonen, Kaarina Lukkari & Juha Järvelä
Modelling phosphorus exchange at the sediment water interface of coastal water systems using phosphorus fractionation data
Koyama, Aki; Aalto, Tuula; Backman, Leif; Peters, Wouter
Inverse Modelling for Methane Surface Flux Estimation using ensemble Data Assimilation System
Laura Thölix and Leif Backman
FinROSE chemistry transport model
Antti Pasanen, Lauri Solismaa ja Pekka Forsman
Luikonlahden kaivosalueen geologinen mallintaminen
Markkanen T., Thum T., Aalto T., Bötcher K., Härmä P., Törmä M., Zaehle S., Arslan A.N. and Pulliainen J.
Regional CO2 balance
Vanamo Seppänen
Simulating phosphorus leaching from fields with different farming practices