Lämpötalous Kumpulan mäellä

Carl Fortelius (IL) ja Leena Järvi (HY)

Maanpinnan lämpö- ja vesitaloutta Helsingin Kumpulan mäellä on simuloitu SURFEX pintavuorovaikutusmallin avulla. SURFEX sisältyy mm. Ilmatieteen laitoksen käyttämään säänennustusmalliin. SURFEX pystyy erottelemaan useita erilaisia alustoja, joten se soveltuu kuvaamaan Kumpulan rakennettujen ja erilaisen kasvustojen peittämien alueiden muodostamaa maisemaa. Kokeissa SURFEX-mallin pakotteena on käytetty Helsingin yliopiston SMEARIII mittausaseman tunnittaisia havaintoja (tuuli, lämpötila, kosteus, paine, sade, lyhyt- ja pitkä-aaltoinen säteily) vuoden 2010 ajalta. Mallituloksia verrataan niinikään SMEARIIImittausasemalla havaittuihin lämpötaloustekijöihin.

ForteliusJarvi.pdf