Mallinnusseminaari 2014

Mallinnusseminaari järjestettiin 1.4.2014 Suomen ympäristökeskuksessa Helsingissä. Seminaarin tieteelliseen komiteaan kuuluivat:

 

Prof. Leena Finér, Metsäntutkimuslaitos

Dos. Timo Huttula, Suomen ympäristökeskus

Prof. Ari Jolma, Aalto-yliopisto

Prof. Bjørn Kløve, Oulun yliopisto

Prof. Harri Koivusalo, Aalto-yliopisto

Seminaarin järjestelytoimikunnan muodostivat:

 

Noora Veijalainen, Suomen ympäristökeskus

Antti Taskinen, Suomen ympäristökeskus

Seminaari koostui sessioittain seuraavista esityksistä ja postereista:

 

Sessio 1: Jäätikkö- ja jokijäämallinnus (pj. Timo Huttula)

Ilona Välisuo (Ilmatieteen laitos), Thomas Zwinger, Jack Kohler ja Timo Vihma

Huippuvuorten vuoristojäätikön simulointi Elmer/Ice-jäätikkömallilla

 

Thomas Zwinger (CSC-Tieteen Tietotekniikan Keskus Oy)

Finite Element Simulations of Wind Above and Ice Flow within Scharffenbergbottnen Blue Ice Area, East Antarctica

 

 

Maria Kämäri (Suomen ympäristökeskus), Eliisa Lotsari, Petteri Alho, Juha Aaltonen ja Mikko Huokuna

Jokijään ja jääpatojen vaikutus vedenkorkeuksiin ja uoman kulutusvoimiin

Sessio 2: Uudet mallitekniikat ja sovellutukset (pj. Harri Koivusalo)

Janne Ropponen (Suomen ympäristökeskus) ja Janne Juntunen

  A proposal for rapid model development system using existing open data services

 

Harri Lilja (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)

 Erosion prediction using Graphical Processing Units in RUSLE-model

 

Ari Lauren (Metsäntutkimuslaitos)

Kohti plantaasimetsien tuotannon optimointia: trooppisen metsäplantaasin

ravinnetaseiden laskennallinen hallinta

 

Marke Hongisto (Ilmatieteen laitos)

Laivapäästöjen vaikutus Itämeren ilmalaskeumiin

Sessio 3: Ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi (pj. Ari Jolma)

Ahti Lepistö (Suomen ympäristökeskus)

Pyhäjärvi valuma-alueineen - mallinnus EUn REFRESH-hankkeessa

 

Stefan Fronzek (Suomen ympäristökeskus)

Impacts of climate change on the distribution of palsa mires: ensemble modelling,

probabilities and uncertainties

 

Olle Räty (Helsingin yliopisto)

Projecting daily precipitation variability in changing climate: cross-validation tests

with ENSEMBLES simulations and application to HYPE model

Sessio 4: Pinta- ja pohjavesien mallinnus (pj. Leena Finér)

Mira Tammelin (Turun yliopisto)

Iisalmen alueen luontaisen rehevyyden mallintaminen kohdennetulla

piileväsiirtofunktiolla

 

Matti Leppänen (Suomen ympäristökeskus)

Vesistötoksikologiaa Kernaalanjärvellä – PCB -yhdisteiden pitoisuuksien ja

kohtalon mallintamista

 

Annika Nordbo (Helsingin yliopisto), Ivan Mammarella, Anne Ojala, Kukka-Maaria Erkkilä, Matti Leppäranta, Heikki Järvinen ja Timo Vesala

Sensitivity of lake‒atmosphere interaction on water clarity in 1D lake models

 

Pertti Ala-aho (Oulun yliopisto)

  Groundwater – surface water interactions in esker aquifer determined with fully

 integrated groundwater flow modeling and novel field methods

 

Pekka M. Rossi (Oulun yliopisto), Pertti Ala-aho ja Bjørn Kløve

  Impacts of peatland drainage on esker groundwater resources

Posterit:

 

Nina Pirttioja (Suomen ympäristökeskus)

  Simulating Adaptive Management using Impact Models in a Risk Framework

 

Maria Holmberg (Suomen ympäristökeskus)

  A probabilistic assessment of the effects of climate change on DOC in boreal lakes

 

Ville Kangasniemi (Ympäristötutkimus ja -arviointi EnviroCase Oy)

  General ecosystem-based methodology to improve reliability of environmental risk assessment

 

Petteri Karsisto (Helsingin yliopisto)

  Vertailu kolmen pintavuomallin suoriutumisesta Helsingin kaupunkiympäristössä

 

Olli Malve (Suomen ympäristökeskus)

  GisBloom – Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan