Kohti plantaasimetsien tuotannon optimointia: trooppisen metsäplantaasin ravinnetaseiden laskennallinen hallinta

 

Ari Lauren

METLA

 

Nopeakasvuisen eukalyptuksen tuottaminen trooppisilla alueilla kuluttaa kasvupaikan ravinnevarastoja ja johtaa useamman kiertoajan myötä tuotoksen pienenemiseen ja maaperän köyhtymiseen. Itä-Kalimantanilla on ravinnetaseita laskemalla arvioitu, että fosfori loppuu yhdentoista kiertoajan jälkeen, typpi viiden ja kalium jo yhden kiertoajan jälkeen. Ravinteiden riittävyyttä on tyypillisesti arvioitu lannoituskokeiden, maa-analyysien tai lehtianalyysien perusteella, mutta näiden tulokset ovat usein vaikeasti tulkittavia. Ilmiön hahmottamiseksi onkin välttämätöntä ottaa huomioon kaikki tärkeimmät plantaasin ravinnevarastot ja – virrat. Growth and nutrient balance (GNB) –malli on plantaasimetsille kehittämäni suunnittelu- ja tutkimustyökalu. Kasvu-, tuotos- ja biomassamalleilla, sekä biomassaositteiden ravinnepitoisuuksilla saadaan kvantifioitua kasvun ylläpitämiseksi tarvittava ravinteiden tarve koko kiertoajan läpi. Ravinteiden tarjonta tietyllä hetkellä voidaan laskea orgaanisen aineen hajotuksen, lannoitteiden ravinnekinetiikan, laskeuman ja rapautumisen perusteella. Mallilla voidaan laskea metsänhoidon, kuten puulajivalinnan, istutustiheyden, lannoituksen, heinäntorjunnan ja kiertoajan pituuden vaikutusta metsän N, P ja K taseisiin. Mallia voidaan myös käyttää työvälineenä lannoituskokeiden tulosten syvälliseen analyysiin: sillä voidaan etsiä tuotannollista ja taloudellisesta optimia lannoitusmäärälle ja – frekvenssille sekä etsiä optimaalisen lannoitteen ominaisuuksia kuten ravinnepitoisuuksia ja ravinteiden vapautumiskinetiikkaa. GNB edustaa uutta aikaa plantaasimetsien tutkimus- ja kehitystoiminnassa – se yhdistää teoreettisesti mielekkäällä tavalla tuotos- ja ravinne-ekologian, sekä metsänhoidon ja talouden mahdollisten eri tuotantoketjujen vertailun sekä tuotannollisen ja taloudellisen optimoinnin.