Pyhäjärvi valuma-alueineen - mallinnus EUn REFRESH-hankkeessa

 

Ahti Lepistö

Suomen ympäristökeskus

 

Vesistöalueiden hoidossa ja tutkimuksessa tulevat jatkossa entistäkin enemmän korostumaan kokonaisvaltaiset ratkaisut, joilla etsitään kestäviä ja taloudellisia ratkaisuja vesiensuojelun ongelmiin. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät leudot talvet aiheuttavat haasteita sekä hajakuormituksen vähentämistavoitteille että ympäristön seurannalle ja tutkimukselle.

 

REFRESH -hankkeessa http://www.refresh.ucl.ac.uk/ (2010-2014) on tutkittu ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja adaptaatiostrategioita sisävesissä Euroopan eri osissa. Hankkeeseen osallistui 25 eurooppalaista tutkimuslaitosta ja/tai yliopistoa. SYKE oli mukana järvitutkimuksen, integroidun mallinnuksen ja ympäristöpolitiikan WPeissä http://www.syke.fi/hankkeet/refresh. Keskeisiä REFRESHin kysymyksiä ovat mm. miten vesiekosysteemi valuma-alueineen muuttuu ilmaston lämmetessä, ja miten muutosta voidaan torjua tai siihen sopeutua. Mallinnuksen muuttujat ja skaalat ovat myös oleellisia kysymyksiä. Mallinnuksen, prosessitutkimusten ja ympäristöpoliittisen tutkimuksen pääkohteena oli kahdeksan eurooppalaista kohdealuetta, flagship sitea. Kohdealueet ovat kansallisesti tunnettuja, niistä on olemassa pitkät seuranta-aikasarjat ja runsaasti myös aiempaa tutkimusta.

 

Suomen pääkohteena hankkeessa oli Säkylän Pyhäjärvi valuma-alueineen. Mallien ketjutus toteutettiin periaatteella: i) WSFS hydrologinen vesistömalli, ii) valuma-alueen INCA-kuormitusmallit, ja iii) LLR-järvimalli. Lisäksi tarkasteltiin vesiekologisten indikaattoreiden vastetta kuormituksen muutoksiin. Tulevaisuuden skenaariot tehtiin maankäytön ja ilmaston muuttumisesta, sekä arvioitiin kustannustehokkaita kuormituksen vähentämistoimia. Esitelmässä pohditaan saatuja tuloksia sekä mallinnuksen kehityssuuntia.

 

Lepistö.pdf