GisBloom – Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan

Olli Malve

Suomen ympäristökeskus

 

Vesistövaikutusten arviointiin osana vesien- ja merienhoitoa kohdistuu entistä suuremmat odotukset ympäristöhallinnon taholta. Esityksessä pohditaan kuinka resursseja ja osaamista tulisi kehittää ja integroida laajempiin yhteiskunnallisiin yhteyksiin.